ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen:
Oilylicious verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan. Oilylicious verleent géén erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.
Oilylicious kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

Intake en uw gezondheid:
Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf.

Contra indicaties:
Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage.
Absolute contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaat ziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap. Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

Privacy:
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Oilylicious behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.

Massage:
Annulering van een opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor te laat geannuleerde afspraken met kadobonnen; deze komen derhalve te vervallen. Bij te late aankomst voor uw geplande afspraak zullen wij het volledige bedrag in rekening brengen. Elke behandeling dient na afloop contant of via payconic/bancontact, en zoveel mogelijk gepast, te worden afgerekend.

Massage cadeaubonnen:
De cadeaubon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Oilylicious. De geldigheid van de cadeaubon en de behandelkaart is 6 maanden na uitgifte. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Een via de e-mail bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden. Wij accepteren alleen originele kadobonnen (geen kopieen) en zijn niet verantwoordelijk voor verloren kadobonnen en kunnen deze derhalve niet vergoeden.